© Copyright Somesquerra
L'Esquerra de Crevillent | Llum verda per als Pressupostos Municipals 2021
18117
post-template-default,single,single-post,postid-18117,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_menu_slide_with_content,width_470,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Llum verda per als Pressupostos Municipals 2021

El Govern Municipal presenta els pròxims Pressupostos Municipals per a l’any 2021, uns pressupostos de transició de la pandèmia a la normalitat

El Govern Municipal ha conclòs l’elaboració del Pressupost Municipal de 2021 que serà aprovat en el Ple Extraordinari del pròxim dia 30 de desembre. Amb este pressupost es continua complint amb la voluntat del Govern d’aprovar els pressupostos anuals abans d’acabar l’any, trencant amb la dinàmica de governs anteriors d’aprovar el pressupost una vegada ja entrat l’any.

En este pròxim pressupost per a 2021 s’incrementa el capítol de personal en un poc més de 800.000 euros respecte de l’exercici anterior de 2020 amb motiu de la incorporació i creació de nous llocs de treball, com una plaça de segon arquitecte, un tècnic de medi ambient, un tècnic de turisme, diversos administratius, conserges, auxiliars administratius i agents de la policia local, per a pal·liar el dèficit estructural existent en el consistori, amb el propòsit d’agilitar i modernitzar l’Ajuntament de Crevillent. Així mateix, s’incrementa el capítol de despeses corrents en prop de 400.000 euros amb l’objectiu de dotar de majors i millors serveis a la ciutadania, el mateix cal dir respecte de les subvencions que també s’incrementen en uns 150.000 euros.

Cal destacar que este pròxim any 2021 serà un any de transició d’una situació de pandèmia a una nova normalitat, i per a això és objectiu del Govern Municipal donar prioritat a l’atenció de les persones i no deixar a ningú arrere. S’ha incrementat financerament a este efecte les partides destinades a Serveis Socials que atenen amb plena dedicació diàriament a tota la ciutadania que precise dels seus serveis. En este àmbit social, respecte de Sanitat i Habitatge s’ha creat un programa d’habitatge a causa de la important demanda de peticions de famílies que han sigut colpejades per la crisi sanitària.

Com a novetat es dota una partida pressupostària per al foment d’ocupació municipal amb la finalitat d’alleujar als aturats de llarga duració, major vulnerabilitat i risc d’exclusió. Així mateix, es contínua amb l’ajuda destinada a autònoms i pimes amb la inclusió d’una partida en el pressupost de 100.000 euros com a continuació a la preocupació i atenció ja mostrada sobre aquest col·lectiu pel Govern Municipal en el present any 2020, i que a més contempla l’exempció durant aquest pròxim exercici de la Taxa d’Ocupació de Via Pública i de la Taxa de Mercat ambulant.

Pel que respecta al capítol d’inversions que ascendeix a un poc més de 2.300.000 euros, com mitjà indirecte de generar riquesa mitjançant l’ocupació, s’incorpora la tan sol·licitada piscina municipal, la posada en marxa del CRIS (Centre de Rehabilitació d’Integració Social), després de diversos anys de paralització malgrat resultar tan necessari, la urbanització d’una primera fase dels limítrofs del Teatre Chapí amb una inversió inicial de 160.000 euros, i la reparació i urbanització de la “Ciutat Esportiva Nord”.

En total el pressupost de despeses del Pressupost Municipal per a 2021 ascendix a prop de 24.100.000 euros. Es tracta en conseqüència d’uns pressupostos realistes, socials i equilibrats financerament amb la ferma voluntat del govern municipal de fer front als reptes que presenta l’any 2021 amb el propòsit de fer de Crevillent un poble més digne, humà, modern i pròsper.