© Copyright Somesquerra
L'Esquerra de Crevillent | El Consell Escolar Municipal aprova el canvi de denominació del Col·legi Primo de Rivera
18203
post-template-default,single,single-post,postid-18203,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_menu_slide_with_content,width_470,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

El Consell Escolar Municipal aprova el canvi de denominació del Col·legi Primo de Rivera

S’ha enviat un informe a la Conselleria d’Educació, que és qui té la competència de la denominació dels col·legis, amb la proposta “CEIP Escoles Noves”, nom popular amb el qual sempre s’ha conegut a Crevillent l’edifici inicial

En la sessió del Consell Escolar Municipal celebrada ahir per la vesprada es va acordar enviar un Informe Favorable a la nova denominació del Col·legi Primo de Rivera que, a proposta del Consell Escolar d’este Centre, passarà a denominar-se CEIP Escoles Noves si finalment la Conselleria d’Educació, que és qui té la competència sobre els noms dels col·legis, aprova esta denominació a través de la Direcció General de Centres.

Este fet arriba després que la Direcció General de Centres instara el col·legi a canviar el nom de Primo de Rivera en base de la Llei de Memòria Històrica estatal i a la Llei Valenciana de Memòria Democràtica. A pesar que el nom de referència era el de Miguel Primo de Rivera, en inaugurar-se el Centre en 1928 sota el període històric de la seua Dictadura, i que això podria deixar fora l’aplicació de les Lleis de Memòria Històrica per ser anterior a 1936; la veritat és que el nom del col·legi va ser canviat en 1931 amb l’arribada de la República pel nom del periodista alacantí Luis Bello, estant vigent fins a 1942, moment en el qual a conseqüència del colp militar es va tornar a modificar i a recuperar el nom del dictador tal com demostren les Actes Municipals.

La decisió del Consell Escolar Municipal ve a recolzar la del Consell Escolar de Centre i a considerar que el nom de “CEIP Escoles Noves” correspon al nom popular amb el qual sempre ha sigut conegut al poble l’edifici inicial del Col·legi Primo de Rivera. Després d’aquesta decisió s’emetrà l’Informe preceptiu del Consell Escolar Municipal a la Direcció General de Centres per a la seua aprovació definitiva si així ho estima.

El Govern Municipal informa que en el mateix Consell Escolar es va debatre també l’arranjament escolar per al curs 2021-22, al qual no s’ha presentat cap al·legació, i que afectarà diversos col·legis de Crevillent veient adaptada la seua organització en suprimir-se unitats que corresponen a desdoblaments de cursos anteriors que ja no són necessaris. També influenciarà este nou model escolar a dues unitats de les Escoles Unitàries de l’Estació i de El Realengo, una en cada unitària, a causa del descens de la natalitat que està afectant l’etapa d’Educació Infantil. En este sentit, el Consell Escolar va instar l’Administració que en els pròxims cursos es revertisca estas situació si s’incrementa la natalitat en estes pedanies.