Argumentari EUPV-ERPV Plenari Maig 2012.

Explicacions de cada una de les postures d’ EUPV-ERPV al Ple de maig de 2012.

Aprovació definitiva Pressupostos Municipals 2012.

El Grup Municipal EUPV-ERPV va votar NO a la proposta d’ aprovació definitiva dels Pressupostos Municipals. EUPV-ERPV considera que a aquestos pressupostos no se dona preferència a la creació de llocs de treball, al manteniment del nostre patrimoni cultural ni a l anostra llengua, i a més no han sigut elaborats de forma participativa, comptant amb l’ opinió dels ciutadans.

Revisió de preus del Contrat d’ eliminació de residus sòlids urbans 2011.

El Grup Municipal EUPV-ERPV va votar NO a aquesta revisió. EUPV-ERPV va fer una sèrie de preguntes sobre aquesta qüestió que el Govern del PP no va respondre, la qual cosa certifica la falta de voluntat del PP d’apostar per la transparència.

Abornasa consta als crevillentins al voltant de 230000, amb la planta de tractament de residus situada al nostre municipi, mentre que a altres localitats es la mateixa planta la que paga al municipi per instal·lar-se al seu terme, com per exemple Xixona.

Per tant, considerem que existeix falta de transparència informativa i que aquest contracte no esta sent ben gestionat pel Govern del PP i per tant el vot va ser negatiu.

Aprovació Plantilla Personal 2012.

El Grup Municipal EPV-ERPV va votat NO a l’aprovació de la Plantilla de Personal proposada pel Govern del Partit Popular.

El motiu d’ aquest vot negatiu és la inexistència dels informes tècnics que avalen que els criteris d’ eficiència, economia i racionalitat, per la qual cosa EUPV-ERPV no pot donar el seu vot favorable.

Per altra banda, el Grup EUPV-ERPV va assenyalar que aquesta proposta de plantilla està incompleta ja que mno existeix la RPT (Relació de llocs de treball), que és un document que de caràcter organitzatiu del personal, que és la base sobre la que ham de basar-se les qüestions organitzatives.

Moció del PSOE sobre qüestions ambientals

El Grup Municipal EUPV-ERPV va donar suport a la moció presentada pel PSOE, ja que entenem que apostava per alguns dels elements del que EUPV-ERPV han fet servir de guia per la seva actuació política, com són la participació, la transparència i el respecte al medi ambient.

Malgrat que la proposta era interessant, el PP va votar negativament, com ja han fet amb propostes presentades per EUPV-ERPV que actuaves des d’ eixos principis, com van ser una moció per afavorir la transparència de l’administració local, la creació d’ una Assemblea Participativa o la creació d’ un banc de terres.

A més, EUPV-ERPV va denunciar que la inversió en medi ambient als pressupostos de 2012 és insignificant.

Moció per exigir el pagament de l’ IBI l’església Catòlica

El Grup Municipal EUPV-ERPV va votar favorablement la moció de Compromís.

El Grup EUPV-ERPV entén que és una qüestió de justícia que totes les persones i institucions actuen en igualtat, i en eixe sentit l’ Esglèsia Catòlica, així com la resta de confessions, han de pagar els mateixos impostos que la resta dels ciutadans i ciutadanes, en este cas l’ IBI.

A més, ja que l’ Esglèsia Catòlica és la major propietària de bens immobles a tot l’Estat, el pagament d’ aquest impost suposaria uns ingressos quantificats en més de 3000 milions d’ euros, una quantitat important tenint en compte la situació de crisi i retallades en serveis públics com educació i sanitat.

Moció sobre ajudes al lloguer.

El Grup Municipal EUPV-ERPV va votar favorablement aquesta proposta del PSOE, ja que considera que la vivenda ha de ser un dret efectiu, i no quedar a paper mullat. La crisi que estem patint és fruit d’ una política de construcció que no ha tingunt en compte els necessitats dels ciutadans, sinó els interessos dels especuladors, constructores i bancs, culpables primers de la crisi.

EUPV-ERPV aposta per fer de la vivenda un dret real, mitjançant la construcció de vivenda social, amb l’ ajuntament aportant els tècnics i el terreny per abaratir el preu.

També aposta per la creació d’ una borsa de lloguer que facilite aquesta pràctica, amb garanties per als inquilins i per als propietaris.

Moció sobre el Model de Gestió Sanitària.

EUPV-ERPV va votar favorablement a la proposta de Compromís d’ exigir a la Generalitat un referèndum sobre el model de gestió sanitària que està portant endavant el PP.

EUPV-ERPV va criticar que es faça negoci amb la salut dels ciutadans i ciutadanes, deixant d’ invertir a la sanitat i apostant per fer d’ sta un negoci, regalant la gestió a empreses privades, com ja passa a Madrid i a Castella- La Manxa, i ha començat a fer-se ja al País Valencià.

EUPV-ERPV entén que el model públic de sanitat és eficient i sostenible i que el model de gestió privada afavorirà un sistema dual, el d’aquells que puguen pagar una bona sanitat, i un altre per a eixa part de població amb menys recursos que hi haurà de fer ús d’una sanitat pública degradada per falta d’ inverssions. És a dir, trencarà el principi d’ igualtat a la sanitat.

A més, EUPV-ERPV va criticar que, CAPIO, la principal empresa privada dedicada a la gestió de la sanitat està vinculada a membres del PP, fet que deixa clar que per al Partit Popular son més importants els seus interessos privats que el benestar general.

PREGUNTES I DECRETS

A més d’ aquestes postures a les diferents votacions, EUPV-ERPV va preguntar sobre la situació del procés d’ enderroc de la nau Imperial i de l’ extracció dels elements d’ amiant, comprovant que gràcies a les actuacions d’ EUPV-ERPV ara sí s’ estan fent les coses de forma adequada, sense posar en perill la salut dels veïns i de les veïnes.

Tambés es va interessar EUPV-ERPV per la instal·lació d’ una antena de telefonia a la Morquera, sense obtindre per part del Govern del PP una resposta satisfactòria.