ARGUMENTARI PLE SETEMBRE

Aquí podem veure els motius pels quals el Gruo Municipal EUPV-ERPV va votar a favor o en contra de les diferents propostes que es van tractar al Ple del 25 de setembre.

imatge-ple

1. Ratificació i acatament de sentencia de les disposicions judicials contra les ordenances de regulació d’ instal·lació d’ antenes.

Als punts relacionats amb les instal·lacions de telefonia mòbil els nostre grup ha optar per l’ abstenció. La votació consistia en acceptar i ratificar la resolució judicial que davant les al·legacions presentades per algunes companyies telefòniques tenen com a resultat la retirada de les ordenances que regulen les instal·lacions, així com el pagament de taxes per ús de determinats espais.

La nostra abstenció es basa en el fet de que el nostre grup ha recolzat qualsevol actuació dirigida a limitar i fiscalitzar la instal·lació d’ antenes, participant activament en la participació d’ ordenances, donant suport a les mobilitzacions veïnals i al govern local per fer front a les al·legacions de les companyies. Tant el PP com el PSOE locals han participat en la redacció i aprovació d’ ordenances al respecte, però aquestes han sigut rebutjades precisament perquè la legislació europea i estatal és contrària a les ordenances municipals aprovades. I aquestes legislacions han estat aprovades amb els vots del PP i del PSOE al Parlament Europeu i al Congrés del Diputats. És per això que el nostre grup, entén que tot aquest procés no és més que una estratègia del govern local per netejar la seua imatge davant els ciutadans i que la seua lluita per regular la instal·lació de les antenes no ha sigut ni és sincera.

Per això, i perquè ens neguem a participar en les campanyes de neteja d’ imatge del govern local i del seu partit, el PP, optàrem per l’ abstenció.

2. Ratificació Decret sobre personació Ajuntament en Procediment Ordinari núm. 358/2012 (Parc de l’ urbanització el Pinar)

Per a EUPV-ERPV, el tema del parc urbà del residencial privat “El Pinar” és un exemple de mala gestió. És un pacte entre el promotor i un mal gestor dels interessos dels crevillentins, el senyor Asencio. Des del nostre grup municipal, entenem que tota política que fan en benefici d’una promotora finalment repercutirà negativament en la qualitat de vida de la gent del poble.

El grup municipal L’Esquerra afirma que el model de creixement urbanístic “El Pinar” és el model del PP i de l’alcalde de Crevillent,. Un model que, a més de ser el model especulatiu responsable de l’actual situació de crisi/estafa que patim, ha estat un fracàs perquè de 1700 vivendes, només se n’han construït en esta urbanització prop de 400: és un fracàs quantificable en un 75%.

La postura d’EUPV-ERPV és clara: votarem sempre en contra de fer un parc urbà que pretén ser públic en un residencial privat.

3. Moció del PSOE en defensa de la Sanitat Pública

El Grup Municipal EUPV-ERPV va votar favorablement a la moció del Partit Socialista en defensa de la sanitat pública, ja que considera que els motius que el Partit Popular argumenta per portar endavant les seues mesures basades en retallades són falses.

Argumenta el PP que la sanitat es insostenible, però al mateix temps que retalla, segueix finançant grans projectes ruïnosos, segueix invertint en despesa militar, en Fórmula 1, entre d’ altres.

A més, com que les competències en matèria sanitària estan traspassades a les administracions autonòmiques, cal denunciar el dèficit fiscal de 6000 milions d’euros que no retornen de Madrid i que són del País Valencià, per tant, Estem davant d’un sistema de finançament que no és suficient per garantir els drets a uns serveis públics de qualitat. Mai no podrem avançar com a societat si no tenim els nostres recursos.

Per tant, davant les mentides del PP sobre la insostenibilitat del sistema públic de salut, on el PP està tornant dècades enrere, el nostre grup demana que els nostres drets, els de tots els ciutadans, siguen garantits, que invertisquen allà on és necessari, que s’acabe amb la corrupció i amb els regals a banquers i grans empresaris, i que es modifique el sistema de finançament del País Valencià.

Per tot això i per evitar que els ciutadans i ciutadanes siguen els pitjor parat en aquesta situació d’ estafa social, el Grup Municipal EUPV-ERPV va votar favorablement.

4. Moció de Compromís en defensa de la Llei de Dependència

El Grup Municipal EUPV-ERPV va votar favorablement a la moció de Compromís en defensa de la Llei de Dependència. Els motius son bàsicament els que es van esmentar a la moció anterior, remarcat que mentre s’ argumenta falta de recursos per garantir els drets dels ciutadans, s’ inverteixen en àmbit que no son necessaris, com els ja esmentats Fórmula 1, Ciudad de la Luz, Terra Mítica, etc…

Per tant, EUPV-ERPV, ferms partidaris de la igualtat social i del benestar dels ciutadans, va votar favorablement