Crevillent tindrà en 2018 una ordenança per als Moros i Cristians

L’Ajuntament de Crevillent ha decidit en plenari iniciar els tràmits de l’expedient per a la redacció d’una ordenança que regule les seus festeres de Moros i Cristians (comparses). Amb esta ordenança es pretén estalviar burocràcia a l’hora de demanar permisos i donar cobertura legal en temes com horaris, seguretat o instal·lació de carpes. La proposta que va ser presentada pel Grup Municipal de l’Esquerra va comptar amb el vot favorable de tots els partits polítics, a excepció de Compromís.

La nova ordenança es farà consensuada amb l’Associació de Moros i Cristians “Sant Francesc d’Assís”, amb qui els proposants es van reunir, i els quals ja tenen molta faena avançada pel que fa a la regularització dels espais que necessiten les comparses per a poder desenvolupar la seua vida festiva. La necessitat d’esta ordenança partia dels problemes que es troben les comparses per estar regulades per les ordenances generals que no contemplen la singularitat de les festes, un fet que ha acabat en diverses ocasions en resultats desagradables com multes o en la denegació de permisos. Per tal d’evitar estes circumstàncies amb este reglament es blindarà jurídicament les seus festeres per a donar majors garanties als comparsistes.

Ara comença l’etapa de redacció i espera aprovar-se en 2018 juntament amb la que també es projecta per a la instal·lació de carpes i escenaris, completant així una gran ordenança que tot el que fa referència als Moros i Cristians i que servisca de document intermediari entre institució i comparsa.

Este punt va ser l’últim tractat en l’ordre del dia del plenari d’octubre amb el resultat de 16 vots favorables (Esquerra, Partido Popular, PSOE, Ciudadanos, No adscrita) i 5 abstencions (Compromís).