© Copyright Somesquerra
L'Esquerra de Crevillent | ECONCI: Ajudes de la Generalitat per a treballadors amb reducció de jornada per conciliació
17243
post-template-default,single,single-post,postid-17243,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,side_menu_slide_with_content,width_470,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

ECONCI: Ajudes de la Generalitat per a treballadors amb reducció de jornada per conciliació

La Regidoria d’Economia Sostenible ha informat sobre les ajudes extraordinàries urgents a persones treballadores que s’han acollit a la reducció de jornada per conciliació (ECONCI 2020) de la Generalitat Valenciana.

Aquestes ajudes van dirigides a persones treballadores amb l’objectiu de compensar la disminució d’ingressos derivada d’haver-se acollit a les reduccions de jornada laboral establides en l’article 6 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front l’impacte econòmic i social de la Covid-19.

Entre els requisits està figurar d’alta en el Règim General de la Seguretat Social, haver-se acollit a la reducció de jornada durant el període de l’estat d’alarma en un percentatge igual o superior al 50%, i haver mantingut eixa reducció durant almenys un mes, a data d’obertura del termini de presentació d’aquestes sol·licituds d’ajuda, i finalment, tindre el domicili fiscal en la Comunitat Valenciana.

El termini de presentació de sol·licituds és des del dia 14 de maig al 3 de juny de 2020. Les sol·licituds es presentaran, preferentment, per internet, amb certificat electrònic a través  de l’enllaç corresponent: https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/login.html. Recordar a la població crevillentina que el certificat electrònic es pot sol·licitar actualment en l’Agència de Desenvolupament Local (ADL) telefonant al 965401526 per a sol·licitar cita prèvia.

Les sol·licituds també es podran presentar juntament amb la documentació necessària en el Registre de la Direcció Territorial de Labora d’Alacant (C/ Pintor Lorenzo Casanova, 6, 4a planta) sol·licitant cita prèvia en horari de dilluns a divendres de 9 h a 14 h, a través dels següents telèfons: 96 590 03 77 i 96 590 03 76, o en les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’establisca. Juntament amb la sol·licitud s’haurà d’aportar la següent documentació:

  1. Model normalitzat de domiciliació bancària (HOR0003E)
  2. En cas de no disposar de signatura electrònica i actuar mitjançant representant, s’aportarà formulari relatiu a la representació.

Es poden descarregar els impresos associats a aquesta sol·licitud través dels següents enllaços:

  1. Representació per a la realització per mitjans telemàtics de tràmits del procediment ECONCI 2020.
  2. Model de domiciliació bancària.
  3. Declaració responsable sobre la reducció de jornada establida en l’article 6 del Reial decret llei 8/2020. ECONCI 2020.

En relació a la quantia de l’ajuda, ascendirà a 600 euros si la reducció de jornada és d’entre el 81% el 100%, 450 euros si la reducció és d’entre el 61% i el 80% de la jornada i 300 euros si la reducció és d’entre el 50% i el 60%. Tota la informació sobre aquestes ajudes de la Generalitat Valenciana es pot consultar a través del següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20973&version=amp