© Copyright Somesquerra
L'Esquerra de Crevillent | El Govern municipal presenta un Pla Econòmic Financer que garanteix l’estabilitat pressupostària
17257
post-template-default,single,single-post,postid-17257,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,side_menu_slide_with_content,width_470,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

El Govern municipal presenta un Pla Econòmic Financer que garanteix l’estabilitat pressupostària

El Govern del Canvi, a través de la Regidoria de Bon Govern, ha contractat amb una assessoria externa un Pla Econòmic Financer (PEF) per als anys 2020 i 2021 que donarà estabilitat pressupostària a l’Ajuntament de Crevillent, garantint una solvència econòmica i financera als comptes del municipi.

Amb aquest Pla, que s’emportarà a ple de la Corporació després de la seua comunicació a la Comissió d’Hisenda, es planifica l’activitat econòmica i s’incorpora al pressupost d’aquest any 965.000 €, dels quals 500.000 € aniran destinats a donar suport a mesures econòmiques per als autònoms i pimes de Crevillent per mitjà de polítiques actives que potencien l’activitat econòmica i ajuden els empresaris a eixir del confinament.

Mentre que altres 250.000 € es destinaran a la despesa corrent, per a reforçar partides del pressupost que calga suplementar per a fer front a la crisi del coronavirus. La resta anirà a un fons de contingència que permetrà afrontar mesures urgents extraordinàries per a pal·liar l’impacte econòmic i social de la COVID-19.

En el present any, sens dubte excepcional, es preveu una caiguda en els ingressos, un factor que es té en compte sobre la base d’un criteri de prudència. “De les inversions programades per a aquest exercici s’executarà el 50% deixant la resta per a l’any 2021 a causa de les dificultats per a promoure licitacions d’obres i la seua execució en l’escenari que ens movem, per això hem optat en una visió bianual dels projectes pressupostàriament previstos”.

Des del Govern esperem “Amb aquestes mesures poder fer front als imprevistos originats per la crisi, reforçar partides pressupostàries que necessiten suport monetari per a fer front a la despesa, mantindre l’equilibri pressupostari, la solvència econòmica i complir amb la regla de la despesa”.