EUPV-ERPV considera que l’ atac de l’ alcalde a l’ Interventor és una excusa per evadir les seues responsabilitats i amagar la seua incapacitat per la gestió.

El Grup Municipal EUPV-ERPV ha manifestat que les recents declaracions de l’ Alcalde de Crevillent, César Agusto Asencio, son una mostra més de la falta de capacitat del govern local, i especialment, de l’ alcalde, en la gestió dels assumptes municipals d’ interès general, així com de la falta de maduresa política per assumir les pròpies responsabilitats com governant.

Segons EUPV-ERPV, és una constant del govern del PP no acceptar les seues responsabilitats i assenyalar com culpables dels problemas que té Crevillent a altres, ja siguen partits que governaren fa 20 anys, ja siga, com és el cas, el Sr. Urruticoechea, Interventor del municipi, en el seu treball de fiscalitzar les qüestions econòmiques municipals.

És per eixe motiu que EUPV-ERPV vol mostrar la seua disconformitat amb les paraules del Sr. Asencio i així ho ha fet saber  Vicent Selva, regidor d’ esquerres, assenyalant que “resulta inadmissible que un governant que porta quasi vint anys en el càrrec siga incapaç d’ assumir de forma madura les seues responsabilitats, tirant balons fora constantment, com si el tema no aniguera amb ell. I és -ha continuat Selva- una actitud que és repeteix de forma constant; una actitud infantil i de voler amagar el cap, en lloc d’ afrontar les responsabilitats que, com alcalde, té encomanades. És una realitat –ha manifestat Selva- que la falta de personal, de la qual ell i el seu partit son culpables, sí és una de les causes de que determinats departaments no funcionen com cal, i per tant, és ell, com alcalde, responsable directe d’ eixa situació”.

 

A més des d’ EUPV-ERPV s’ ha volgut remarcar que aquesta falta de capacitat “ha redundat en una pèrdua de control per part de l’ Ajuntament d’ alguns serveis públics que haurien d’ estar en mans municipals i no en mans privades, o, al menys amb un fort control per part de l’ administració pública, amb exemples com JARDITEC o ABORNASA, empreses que realitzen serveis públics i que, com s’ assenyala en informes d’ intervenció, no compleixen els compromisos adquirits, amb la complicitat del govern local en el cas de JARDITEC –amb menys treballadors contractats que als que obliga el plec de condicions signat amb l’ ajuntament-, o ABORNASA, que ho fa de forma irregular, amb prorrogues considerades il·legals, des de fa molts anys, i sense documents- com es denuncia en alguns informes- que garantitzen el compliment del contrat de servei”.

Per tant, EUPV-ERPV vol denunciar una vegada més, l’ actitud de l’ alcalde i de tot l’ equip de govern, que es mostra de forma constant incapaç de defensar l’ interès general i d’ assumir de forma responsable el seu paper de governant de Crevillent. Un governant que, a més, assenyales des d’ EUPV-ERPV, deixa clar amb les constants privatitzacions de serveis, la seua incapacitat per gestionar Crevillent en benefici de tots.