| L’Esquerra de Crevillent presenta una proposta per protegir les empreses subcontractistes locals
15697
post-template-default,single,single-post,postid-15697,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

L’Esquerra de Crevillent presenta una proposta per protegir les empreses subcontractistes locals

L’Esquerra de Crevillent presenta una proposta per protegir les empreses subcontractistes locals

El Grup Municipal de L’Esquerra ha presentat per registre a la Comissió Especial de Foment un prec per a modificar les clàusules administratives dels plecs que redacta l’Ajuntament de Crevillent per tal de donar seguretat a les PIME’s (Petita i Mitjana Empresa). Les modificacions proposades estan basades en la nova Llei de Contractes del Sector Públic on en la seua disposició addicional cinquanta-unena deixa oberta la porta a la possibilitat de pagament directe entre administració i subcontractista.

El portaveu Josep Candela ha explicat esta proposta. “Un dels problemes al qual s’enfronten els empresaris de les PIME’s locals és el perill d’impagament que pot haver per part de les grans empreses que són les que s’emporten els contractes grans de l’Ajuntament. Estes grans empreses són les que subcontracten a les empreses locals per fer les faenes però no sempre cobren estes últimes a temps o fins i tot s’ha donat casos que l’empresa gran fa fallida i les subcontractades es troben amb la faena feta i sense cobrar. D’esta manera –afirma Candela Muñoz- el subcontractista podrà cobrar directament de l’Ajuntament sempre que es demostre que el treball està fet i no han de passar necessàriament els diners per l’intermediari”.

Per a L’Esquerra la nova llei està demostrant en alguns casos un entorpiment a la gestió del dia a dia però també s’ha d’explotar aquelles parts positives que han entrat com a novetat. Esta gestió de pagament directe al subcontractista encara no ha estat extensament desenvolupada però afirmen que es una oportunitat per a innovar i posar-ho en pràctica en alguns dels contractes que done millors condicions per a fer-ho. En la comissió especial de Foment el govern municipal va confirmar estar treballant també en posar en pràctica esta clàusula, un fet que va denotar sintonia amb esta finalitat comuna perquè es puga posar en pràctica quan abans.

En paraules del portaveu de L’Esquerra “donar seguretat a la menuda i mitjana empresa és un valor afegit que podria donar nom al nostre Ajuntament i la tranquil·litat als emprenedors locals que són els qui amb la seua gestió sostenen llocs de treball, invertint en el benestar de moltes famílies i fent de Crevillent un poble amb menys desocupats”.