© Copyright Somesquerra
L'Esquerra de Crevillent | Moció per a promoure l’eradicació de la violència, la xenofòbia i la intolerància en l’esport a Crevillent
1232
post-template-default,single,single-post,postid-1232,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_menu_slide_with_content,width_470,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Moció per a promoure l’eradicació de la violència, la xenofòbia i la intolerància en l’esport a Crevillent

MOCIÓ INSTITUCIONAL PER A PROMOURE L’ERADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA, LA XENOFÒBIA I LA INTOLERÀNCIA EN L’ESPORT A CREVILLENT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Hem assistit recentment, a com una vegada més, l’existència d’ultres en esdeveniments esportius s’ha cobrat una víctima a causa de la intolerància i les actituds violentes relacionades amb el futbol. La mort de Francisco José Romero, que es suma a altres com la d’Aitor Zabaleta, deixa en evidència que quan no s’actua per eradicar estos comportaments als espais d’oci, existeix el perill que tornen a produir-se.

A més, estes accions per part dels violents solen venir acompanyades d’una càrrega ideològica que fomenta la xenofòbia i la intolerància contra qui és diferent, tant per motius d’aficions contràries com per diferències d’ideologia política. És per això, que la violència ultra es pot considerar un perill no només a nivell esportiu sinó de convivència en tots els llocs de la vida pública. Motiu pel qual des de les institucions s’ha de prendre les mesures necessàries perquè no es donen actituds d’odi en tots aquells llocs regulats per l’autoritat municipal. Així com que s’encamine l’ordenament municipal a garantir conductes de respecte.

Les dinàmiques ultres a l’esport, són també, un pol d’atracció per aquells sectors de població més influenciables com puguen ser els més joves. És per això, que des de les institucions s’ha de procurar un permanent diàleg amb els centres escolars i el cos social format per mares i pares de l’alumnat per aconseguir que les idees violentes no arrelen entre la població més indefensa i permeable.

Crevillent, en este aspecte, sempre ha estat un exemple de cordialitat entre esportistes i aficions, tant a nivell local entre la gran quantitat d’equips esportius que el representen, com també amb el tracte amb les aficions visitants. Cosa que des de la màxima institució municipal s’ha de reconèixer i felicitar perquè des de l’esport, i de manera voluntariosa dia a dia, es creen dinàmiques que vertebren i cohesionen la nostra societat.

No obstant, és un fet generalitzat que les actituds violentes poden tenir cabuda en estos espais si no s’intervé des de tots els actors socials implicats. De la mateixa manera que ens han arribat les preocupacions manifestades des de diferents àmbits quan en les últimes jornades han aparegut en la localitat pintades de caràcter ultra i fotografies d’un reduït, i de ninguna manera representatiu, grup d’aficionats al Crevillent Esportiu amb salutacions feixistes per part de menors d’edat.

Per estos motius, creiem que promoure actuacions conjuntes entre els poders públics i les organitzacions esportives és un pilar fonamental en que basar les polítiques socials i l’educació en valors, i per tant elevem al plenari de l’Ajuntament de Crevillent els següents ACORDS:

1-      L’Ajuntament de Crevillent rebutja totes les conductes, hàbits i accions violentes, racistes i intolerants en l’esport.

2-      L’Ajuntament de Crevillent impedirà l’accés a les instal·lacions municipals a aquelles persones o grups, col·lectius, etc, que porten símbols racistes, xenòfobs, feixistes, o filonazis en la seua indumentària o de qui conste la pertinença a grups violents en qualsevol acte d’este tipus.

3-      Es produirà de manera immediata la retirada per part de la Policia Local de qualsevol bandera o símbol lligat a ideologies feixistes, entre les quals es destaca les franquistes, nacionalsocialistes, esvàstiques, creus celtes, etc.

4-      S’expulsarà de manera immediata de l’estadi, pavelló o instal·lació esportiva, aquelles persones que vociferen o realitzen càntics de tall intolerant, feixista, racista, sexista o altres de naturalesa anàloga.

5-      L’Ajuntament de Crevillent promourà el diàleg entre el consistori i les directives dels centres escolars de la localitat per tal de portar campanyes conjuntes que tinguen com a objectiu l’ensenyament de comportaments respectuosos i tolerants, fent èmfasi en l’esport.

6-      L’Ajuntament de Crevillent suspendrà qualsevol ajuda o col·laboració amb aquells clubs o esportistes que es vegen implicats en accions englobades amb casos de violència, xenofòbia o intolerància, o que d’una manera clara no actuen per eradicar-les entre els seus aficionats.

7-      L’Ajuntament de Crevillent enviarà una circular amb estos acords al conjunt d’associacions i entitats esportives de Crevillent, on conste de manera incisiva la felicitació del consistori per la trajectòria exemplar dels clubs locals fins a dia d’avui.

8-      Traslladar els següents acords a:

  1. Totes les Associacions del Registre Local d’Associacions Veïnals
  2. Federació Valenciana de Municipis i Províncies
  3. Grups parlamentaris de les Corts
  4. Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
  5. President de la Generalitat

Dimecres, 3 de desembre de 2014