Mocions

Moció per a instar a la Conselleria d’Educació a un nou acord de professorat interí

Moció per a promoure l’eradicació de la violència, la xenofòbia i la intolerància en l’esport a Crevillent

Moció canvi de nom a carrer pel de -8 de març, dia de la dona-

Moció d’ activitats per un estiu digne

Moció de condemna per la violència contra els estudiants del Lluís Vives

Moció de creació d’una Assemblea Participativa

Moció de proposta de transparència per a l’Ajuntament

Moció en defensa de RTVV-Canal 9

Moció pel retorn de l’Estat dels diners valencians

Moció per la creació d’una borsa de treball

Moció per la Iniciativa Ciutadana Europea per l’aigua

Moció per la nul·litat del contracte amb Abornasa

Moció per la nul·litat del contracte amb Aquagest

Moció per la protecció del patrimoni històric de Crevillent

Moció per municipalitzar el contracte de neteja d’edificis

Moció per reclamar el cèntim sanitari

Moció per un Banc de Terres

Moció per una educacio plurilingüe

Moció reclamant de nou el Banc de Terres

Moció reclamant el Registre de la Propietat en Crevillent

Moció reclamant la subvenció a autònoms

Mocio reforma laboral

Prec aclariment sobre Barraca Municipal