© Copyright Somesquerra
L'Esquerra de Crevillent | Ple extraordinari per a l’esmena del Pla Econòmic Financer
17811
post-template-default,single,single-post,postid-17811,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,side_menu_slide_with_content,width_470,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Ple extraordinari per a l’esmena del Pla Econòmic Financer

La Corporació Municipal ha celebrat hui un Ple extraordinari que s’ha conformat amb un únic punt en l’ordre del dia, l’aprovació de l’esmena del Pla Econòmic Financer (PEF) per al seu ajust als criteris marcats per la Direcció General de l’Administració Local.

L’Ajuntament ha contractat a una assessoria externa per a la redacció d’aquest pla i l’esmena es deu a una modificació dels criteris que únicament afecta al període temporal, ja que l’Administració Local estableix que el PEF ha de ser anual i l’aprovat en el Ple del 5 de juny constava d’una validesa de 2 anys.

L’elaboració d’aquest pla aportarà estabilitat pressupostària i garantirà la solvència econòmica i financera dels comptes municipals, que permeta l’any en curs i el següent el compliment dels objectius o de la regla de despesa, amb el contingut previst.

S’ha tingut en consideració també la situació excepcional en la qual ens trobem com a conseqüència del COVID-19, que obligarà a escometre despeses a fi de pal·liar parcialment els perjudicis que està ocasionant, així com les pertorbacions que tal situació provocarà en matèria d’ingressos.

Per a aquesta fi es destinarà una partida de 967.000 euros, dels quals 500.000 euros es distribuiran per a ajudes a autònoms afectats per la crisi sanitària del Covid-19, 267.000 euros per a despeses corrents i 200.000 per a contingències per imprevistos que puguen sorgir al llarg de l’any.