Posició del Grup Municipal EUPV-ERPV al Ple del 25 d’ octubre de 2011

– POSTURA EUPV-ERPV ORDENANCES FISCALS

 1. Encetem un debat on possiblement apareguen temes com CRISI i FINANÇAMENT. Per a EUPV-ERPV els responsables locals de la crisi és el PP.

–         El que està en crisi i qui ha provocat estra crisi és el sistema econòmic que el PP i PSOE defensen.

–         El capitalisme més voraç aquell que vol fer negoci dels nostres drets és el sistema del PP i PSOE: qui retalla les pensions, qui retalla en educació i sanitat.

La malagestió és sinònim de govern del PP. Només dos exemples: Madrid i la Comunitat autònoma valenciana. Exemple de mala gestió: l’Aeroport de Castelló.

 1. Pel que fa al FINANÇAMENT , estem d’acord en què el País Valencià necessita un millor finançament.

–         Però quan es va debatre la reforma de l’estatut valencià a Madrid, ERPV va presentar un seguit d’esmenes en el qual proposàvem un canvi de model de finançament, amb la finalitat que tots els valencians tinguérem millors polítiques socials, econòmiques, infraestructures, etc.  Pel benestar dels valencians.

–         Un millor finançament autonòmic  haguera implicat un millor finançament local.

–         PP i PSOE van ser els màxims responsables que a l’estatut d’autonomia no blindara el concert econòmic i, per tant, tinguera millor finançament.

–         Per tant, per a EUPV-ERPV els responsables locals de la  crisi i els responsables locals del mal finançament que pateix el País Valencià són PP i PSOE.

3. Aclarida la nostra postura i si ens centrem en este augment de les taxes i dels impostos, este grup municipal ho podria resumir de la següent manera:

–         “QUE PAGUE MÉS, QUI MÉS TÉ”

–         Les taxes tracten tots els ciutadans de la mateixa manera sense tenir en compte els recursos que té la gent i carrega sobretot sobre una família de quatre membres.

–         Si el govern municipal  de la dreta vol recaptar més diners , hi ha dos impostos que ens diuen més o menys, d’una manera més justa qui té més recursos i qui en té menys: L’IBI i l’Impost de Tracció Mecànica de Vehicles.

–         Per tant la manera més justa de recaptar diners és la de no recaptar diners de les taxes i sí dels impostos IBI i Vehicles.

 1. Per tal de no afavorir l’especulació, una de les causes que ha fet més greu esta crisi, el govern del PP bonifica els pisos buits que no paguen brossa i, a més, podríem aplicar allò que diu de la Llei d’Hisendes locals, la qual permet apujar fins a un 50% de l’IBI a eixies cases buides.
 1. Ara bé, si l’augment d’estes taxes, la recaptació de la qual suposaria, implicaria acabar amb part del déficit de servicis que té este ajuntament té, nosaltres li donaríem suport.

–         Si això implicaria tenir una biblioteca a ronda sud, una escoleta infantil, una piscina municipal, una no mercantilització de l’esport, la votaríem a favor.

–         Valoraríem també millor la proposta si sapiguérem on aniran a parar els nostres diners.

–         Valoraríem millor la proposta si tinguérem coneixement dels costos reals i dels ingresos.

–         Votaríem a favor si implicaria una millora dels servicis i el foment econòmic.

 1. Estem davant d’una empresa pública que ha de tenir un benefici públic, no privat. I estes taxes vénen a afavorir l’empresa privada.
 1. També la sensibilitat del polític davant la gelor del gestor, hauria d’haver congelat les taxes i els impostos a comptes del superávit que l’Ajuntament té.  Això és el que pot fer i és el que s’espera d’un polític que tinga sensibilitat davant d’una situació tan difícil com  la que estem passant.

Centrem el nostre debat en les taxes de l’aigua. brossa i esport.

– AIGUA:

D’acord amb el que diuen organismes tan seriosos com la FAO o l’Agència Europea de Medi Ambient, que s’han de primar polítiques destinades a conscienciar a les persones per tal de reduir el consum. En aquest sentit, nosaltres proposem que es faça una política de penalització de la franja alta de consum, tot i tenint en compte que si la mitjana per cap és d’uns 100 litres/(persona i dia) una família de 4 membres generaria un consum de 36 m3/mes i no és lògic que estiga penalitzada respecte d’una família sense fills o una persona que visca soles.

No està justificat fer una tarifació en base a usos, sense tenir en compte el nombre de persones que viuen o treballen a cada punt de consum.

Sense entrar en més detalls, les dades demostren que l’increment real que la majoria de persones tindran en la factura de l’aigua no és ni de bon tros eixe 1,07% sinó que superarà el 5% per a una família tipus que visca al poble i més del 10% per a les factures de l’extraradi.

-BROSSA:

Com que la gestió privada de la brossa  és deficitària en 290.000 euros que l’Ajuntament ha de bonificar , proposem que estudie fer una gestió pública de la neteja i recollida de residus.  Posem com a exemple la gestió pública de la brossa de Guardamar.

-ESPORT:

Apostem per una societat que no faça negoci de l’esport. Proposem que si es pretén cobrar per practicar esport, que  siga una gestió pública que permeta poder tenir millor instal·lacions i millors preus. D’aquesta manera, si la gestió és pública pot repercutir directament en l’usuari.

-Postura davant la moció del Partit Socialista per demanar al Govern Autonòmic que mantinga les beques per als menjadors escolars.

El Grup Municipal EUPV-ERPV vota a favor d’ aquesta moció pels següents motius:

 1. El Grup Municipal EUPV-ERPV considera que en l’ actual situació de crisis, les administracions publiques han de ser sensibles a les necessitats dels ciutadans i evitar que recaiguen sobre ells, especialment sobre els mes desfavorits, les conseqüències d’ una crisis que no es responsabilitat d’ ells.
 2. L’ educació és un dret bàsic i fonamental, més encara en un sistema que es denomina “Estat del Benestar”, per a crear ciutadans crítics i per afavorir la igualtat d’ oportunitats, independentment de l’ extracte social del que es procedisca.  I les beques, en general, i les beques per a menjadors escolars, son una eina imprescindible per assolir aquestos objectius.
 3. La generalitat Valenciana, governada pel Partit Popular, ha efectuat despeses importants (aeroport de Castelló, obres de Calatrava que no s’ han finalitzat, Fórmula 1, etc…) que no han reportat cap benefici social per al conjunt del poble valencià, i sense plantejar en cap moment retallar aquestes despeses inútils i  supèrflues.
 4. El Grup Municipal EUPV-ERPV criticà el cinisme del PSOE, que allà on governa, com des del govern de l’Estat Espanyol està portant a terme una política en la mateixa línia que el Partit Popular, de retallades, sotmesos  als bancs i als mercats.

– Ordenança per la qual es modifica el Règim Econòmic de la Corporació Local, la composició del Govern Local i els representants municipals a organismes supralocals.

El Grup Municipal EUPV-ERPV votà en contra de les ordenances  mencionades per els següents motius:

 1. Un dels regidors dessignat per ocupar els càrrecs que queden vacants és el Sr. Rafael Candela, actual regidor de festes i joventut.  Aquest regidor, des de la posició que li donen els seus càrrecs, i malgrat ser regidor de tots els crevillentins i crevillentines, ha mostrat que en la pràctica no ho és. Ho confirma el fet que en relació amb un concert organitzat per dues associacions crevillentines, va obrar de mala fe i va presentar una denuncia davant la política autonómica, en lloc facilitar la difusió i bon compliment d’ aquest acte cultural.
 2. El Sr. Rafael Candela ha permès en altres ocasions a entitats i associacions que li son afins, sense comptar amb les autoritzacions pertinents, la qual cosa demostra un agravi comparatiu entre crevillentins davant les institucions.