POSTURA DEL GRUP MUNICIPAL EUPV-ERPV AL PLE DE MARÇ DE 2012.

Ací deixem l’ explicació de les postures del Grup Municipal EUPV-ERPV a cada punt que es va tractar al Ple Ordinari de març de 2012.

1.Modificació de relació de comeses i denominació de llocs de treball de Cap de Negociat de la Secció 1ª de Secretaria i Cap de Negociat de Governació i Règim Interior.

El Grup Municipal EUPV-ERPV va demana l’ opinió de representants sindicals dels treballadors de l’ Ajuntament de Crevillent i votar en contra perquè:

– Aquesta modificació és més bé una plaça de lloc de treball nova i no una modificació per la qual cosa hauria d’ estar contemplada en la RPT (Relación de Puestps de Trabajo).

– També haurien d’ estar contemplades a un suposat Pla d’ Ocupació del que en el seu moment es va parlar i el PP no ha tornat a dir res.

– Els sindicats van acusar al govern del PP d’ arbitrarietat, segons qui siga el beneficiari de les noves places, fent ús, per tant, de l’ enxufisme.

2. Gestió Indirecta del Programa d’ Actuació Integrada per el desenvolupament del Sector I-10 del Pla General de Crevillent. Aprovació de les Bases Particulars de Programació.

El Grup Municipal EUPV-ERPV es va mostrar favorable i va votar SÍ aquesta proposta pels següents motius

– La situació econòmica i laboral de Crevillent, després de 17 anys de govern de la dreta és preocupant, motiu pel que pensem que és necessari actuar.

– Els polígons que hi existeien al nostre municipi a hores d’ ara son uns polígons de 3a Categoria, sense serveis ni manteniment i que no son atractius per inversors que vullguen traslladar les empresses a Crevillent.

– Malgrat això, EUPV-ERPV manté dubtes raonables sobre la capacitat del PP de portar a bon port un projecte d’ estes característiques, motiu pel qual estarà vigilant i no dubtarà en denunciar qualsevol actuació basada en l’ especulació front a l’ interès general, tal com va pasar a l’ Urbanització El Pinar, on el govern del PP va regalar al promotor el 10% de terreny que hauria d’ haver pasat a ser propietat municipal

3. Aprovació Ordenança Municipal per la concessió de llicències d’ Ocupació i Aprofitament de terrenys d’ ús públic per terrasses i vetlladors.

El Grup Municipal EUPV-ERPV va votar favorablement perquè considera que era necessària una ordenança que regulara aquest ús de la Via Pública.

4. Aprovació Pressupost General exercici 2012

1. Perquè no facilita la participació i no vol escoltar la veu dels veïns i de les veïnes sobre en què ens gastem els nostres diners.

2. Per la falta de solucions per al foment del treball des d’un punt de vista municipal.

3. Per la falta de projecte del govern de la dreta. La desorientació de l’equip de govern a posar les bases –un full de ruta- sobre en quina direcció ha d’anar Crevillent generarà més crisi i més falta de treball.

4. Perquè contempla unes inversions que no són prioritàries. Les nostres prioritats són la creació d’una escoleta de 0-3 anys, la formació de la gent desocupada en la creació d’empreses cooperatives, la creació d’un pla estratègic relacionat amb la gent formada del poble, per tal de poder evitar que la gent més preparada no se n’haja d’anar del poble o, entre altres, la creació del Banc de Terres, una experència exitosa que en alguns pobles ha donat llocs de treball considerables.

5. Pel déficit social. El govern de la dreta en nom del superàvit, no governa a favor de la majoria: no facilita l’accés a l’habitatge mentre permet la construcció a favor de l’especulació, no posen en funcionament ni el CRIS ni el Centre d’estimulació precoz, el pressupost destinat a ajudes socials baixa respecte el de l’any, pasta, etc.

6. Perquè són uns pressupostos fets per al seus amics: Entre d’altres empreses i empresetes, AQUAGEST, SELESA, TOT-SPORT, DIVERTIJOVE I EL BBVA són els màxims beneficiats d’este pressupost.

7. Perquè no aposta per l’esport ni pels esportistes. El que sí que millora és la gestió privada, interesada i amiga de les instal•lacions esportives de tots els crevillentins i crevillentines.

5. MOCIONS

A) MOCIONS DIA DE LA DONA

– A este punt es van debatre en conjunt les mocions presentades pel PSOE, Compromís i la nostra pròpia. I es va votar en contra de la presentada pel Partit Popular.

En la presentada pel nostre Grup es demanava que es canviara el nom d’ un carrer franquista per el nom 8 de Març- Dia de la Dona Treballadora. Moció a la que el PP es va negar, preferint mantindre un carrer que fa homenatge a un feixista en lloc de homenatjar una data que reclama la llibertat, la igualtat i la democràcia. Per tant, el PP va demostrar quins son els seus principis.

En la mociò presentada pel PP, vam votar en contra perquè considerem que es basava en unes propostes buides de continguts. Unes porpostes que eren més una sèrie de declaracions d’ intencions que una guia d’accions que permeteren avançar cap a la igualtat efectiva entre el home i la dòna. I eixa falta de concrecció queda patent en:

– No critica la Reforma Laboral, que elimina drets de les dones en relació amb la maternitat, i per tant dificultarà la ornada al treball de les dones despres de donar a llum, així com la conciliació de la vida laboral i familiar.

– No fa cap menció a la reforma plantejada pel govern central en la que es reduirà la possibilitat de la dòna d’ interreompre voluntàriament l’ embaràs, tornat 30 anys enrere, i tractant a les dones com si no foren majors d’ edat per poder decidir. Prtenen prohibir l’ avort, però no actuar sobre les causes socials, econòmiques i laborals que fan que les dones opten per eixa opciò.

Per tant, considerem que aquesta proposta del PP era una proposta de façana, buida de contingut i que no mostra cap interès en avançar cap una igualtat efectiva.