POSTURA DEL GRUP MUNICIPAL L’ESQUERRA: EUPV-ERPV EN EL PLENARI DE DESEMBRE

  1. 1.                  Aprovació inicial modificació Ordenança Fiscal de la Taxa de Subministrament i Connexió d’Aigua.

Respecte a la situació anterior, veiem que hi ha hagut un avanç en el tema de les fugues inadvertides d’aigua perquè esta modificació ve a regular, a contemplar el que s’ha vingut des de fa ja uns anys.

A EUPV-ERPV li preocupa si ha de ser una factura la que verifique una fuga per evitar l’engany. Per això, proposem un protocol d’actuació:

· Si és Aquagest la que en base a la lectura del consum d’aigua veu que és el doble que el del mes de l’any anterior; la mateixa empresa ho ha de notificar al propietari per tal de comprovar conjuntament si això que ha ocorregut ha sigut una avaria.

· En el cas contrari, és a dir, si el propietari és qui se n’adona de l’avaria,   será el mateix propietari qui s’ha de posar en contacte amb Aquagest per a posar en pràctica el procés de verificació

· Si finalment han comprovat que no ha sigut un acte voluntari, proposem d’aplicar la tarifa més econòmica. Pensem que no es pot fer negoci d’un acte involuntari.

VOTEM EN CONTRA PERQUÈ EL GOVERN DE LA DRETA NO VOL CONTEMPLAR LES NOSTRES PROPOSTES

  1. 2.              Aprovació inicial modificació Ordenança Fiscal de carrers.

Ens trobem davant d’una proposta per modificar la categoria dls carrers del nostre poble. Açò vol dir que estem modificant un element que afecta a alguns tributs municipals que els veïns de Crevillent hauran de pagar corresponentment a la categoria que se li done al seu carrer. Per exemple, fins ara, la taxa anual de la brossa ha seguit la catalogació d’este informe.

Des d’este grup municipal pensem que hem de ser totalment rigorosos en la manera amb la qual s’apliquen els paràmetres per a determinar estes categories. I si estos paràmetres tenen en compte suficientment la realitat.

L’equip de govern ens planteja un ordenament urbà, una guia decarrers fonamentat en una fórmula de suma de paràmetres tècnics que s’ocupa de calcular i classificar la categoria de carrers de l’1 al 5. Categoria 1 la que més paga i la 5 la que menys.

Ho presenten des del punt de vista tècnic, però l’equip de govern s’oblida que tota decisió  per molt tècnica que semble, correspon a una decisió política.

Una vegada vist l’informe, des de la nostra postura veiem insuficient esta manera de dividir en zones la població. Insuficient perquè s’han de tenir en compte altres paràmetres per determinar quina categoria correspon al carrer on vivim.

Per al nostre grup municipal, esta ordenança ha de contemplar:

· El factor residencial, és a dir, el tipus de vivenda: pisos, vivendes individuals, residencials, etc.  Pot pagar el mateix de brossa totes les famílies que viuen en un bloc de pisos, que una familia que viu en un bungalow?  

                · El criteri mediambiental, és a dir, que la presència d’espais verds siga un element de categoria alta. O que quan calculem la categoria d’un carrer, la quantitat de contaminació –ja siga acústica ja siga ambiental- que eixe carrer pateix siga un condicionant que condicione a favor d’eixe carrer una categoria més baixa. I, per tant, el contribuent pague menys.

Aquells factors que donen categoria a un carrer són aquells que milloren la qualitat de vida dels ciutadans: carrers per als vianants, places, zones verdes, zones residencials, parcs, etc.

Aquest hauria de ser l’enfocament d’uns paràmetres més ajustats a la realitat a l’hora de modificar l’ordenament fiscal dels carrers.

Ara bé, este informe ens planteja una sèrie de dubtes que el govern de la dreta no va contestar. Alguns d’estos dubtes són els següents:

–          Per què El Pinar apareix en el paràmetre que classifica el carrer en funció als materials utilitzats en la construcció de la vorera i la carretera amb la pitjor puntuació? Com és posible si és de nova construcció? No serà que volen baixar-la de categoria per pagar menys quan és una zona residencial? No serà per què hi ha regidors que tenen propietats allí?

–          Per què en el paràmetre de trànsit rodat, el carrer 1r de Maig  apareix catalogat com a 3 quan és un carrer per a vianants?

–          Per què el Vial del Parc és de categoria 4 quan té una zona verda, un centre de majors, poc trànsit rodat, un servei d’urgències, són cases unifamiliars (bungalows), etc? I Alarico el carrer que està al costat del Vial del Parc és de categoria 2? No serà que l’alcalde vol pagar menys brossa?

VOTEM EN CONTRA PERQUÈ EL GOVERN DE LA DRETA PRESENTA UN INFORME TÈCNICAMENT DUBTÓS EN ALGUNS CARRERS .

 

  1. 3.       MOCIÓ PROPOSTA CREACIÓ DE L’ASSEMBLEA PARTICIPATIVA DE CREVILLENT

En l’actualitat, l’actuació des del Govern de Crevillent s’ha caracteritzat per un allunyament cada vegada més gran de la ciutadania i de la seua capacitat de prendre decisions. La seua negativa permanent també a les propostes de l’oposició, caracteritzen este govern de dèficit democràtic. El que ha representat, a la pràctica, una reducció dels drets polítics dels crevillentins i les crevillentines.

Els actuals governants s’han dedicat a gestionar formalment la “democràcia” d’acord amb els interessos del poder econòmic que se’ls hi ha apropat, deixant de banda qualsevol actitud generadora d’espais per a la participació dels ciutadans.

Aquesta ha sigut una reclamació constant que hem pogut comprovar, sobretot, en les últimes campanyes electorals –les municipals i les generals- i en diferents reunions que hem mantingut en associacions, col·lectius i persones individuals de la nostra localitat. La reclamació és ben clara, és a dir, una part important de la ciutadania està reclamant que poder participar de les decisions de l’Ajuntament.

Ens trobem que actualment existeix un ordenament jurídic que, malgrat les seues limitacions, permet crear certs mecanismes de participació ciutadana que busquen potenciar els drets de tots els ciutadans i de totes les ciutadanes en la seua vinculació en les decisions polítiques dels municipis, però aquests mecanismes no estan actius per una clara falta de voluntat política. Aquesta falta de voluntat no és propietat exclusiva de Crevillent, sinó que és pròpia de la pràctica habitual dels partits polítics convencionals.

Entenem que la democràcia és molt més que anar a votar cada 4 anys un paquet d’opcions polítiques inamovibles. La democràcia real és la que permet decidir dia a dia el model de societat que volem i necessitem. Des de l’ajuntament tenim un agran oportunitat per fer-ho.

Hem d’aconseguir crear canals de participació realment efectius, garantir que s’utilitzen i que servisquen perquè els crevillentins puguen intervenir en les polítiques positives per al poble: ordenances fiscals, pressupostos municipals, festes, esport, cultura, etc.

Aquesta opció es planteja com l’única alternativa possible a la , cada dia més creixent, desafecció ciutadana cap a les institucions i cap a l’estructuració democràtica de la societat.

Cal aprofitar totes les ferramentes que tinguem per tal que els crevillentins i les crevillentines puguen participar activament en aquelles decisions que els afecten, per poder canviar la forma d’entendre la política a l’ajuntament, de tal manera que es permeta reforçar la confiança en la institució i d’aquesta manera aconseguir una major implicació de la ciutadania en la política de Crevillent.

La moció que presentem, per tant, pretén aprofundir en experiències participatives que conduïsquen a la ciutadania a un protagonisme real i un major poder en la presa de decisions dels governants, en el control de la gestió  i en la total transparència de les actuacions que es duguen a terme.

Per totes aquestes raons proposem al Plenari de l’ Ajuntament de Crevillent l’ adopció dels següents

ACORDS

  1. Iniciar els tràmits per a la Constitució de l’Assemblea participativa de Crevillent per tal de possibilitar els ciutadans i ciutadanes participar en les decisions de l’Ajuntament  amb la finalitat d’activar i d’implicar la societat en l’acció municipal.
  1. Aprovar el reglament annex que regula el funcionament de l’Assemblea participativa de Crevillent.

 

EL GOVERN DE LA DRETA NO VOL DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA I VOTA EN CONTRA DE LA NOSTRA PROPOSTA.

  1. 4.       Nomenament de representants municipals en Òrgans Col·legials i Organismes extralocals.

El Grup Municipal EUPV-ERPV es va posicionar en contra de la proposta del Govern Municipal , de nomenar al regidor Rafael Candela com a membre d’ aquestos òrgans perquè considera que este regidor no pot cumplir les funcions de representació de tots els crevillentism ja que la seua forma de fer polñitica és discriminatòra en funció de les afinitats que ciutadans i associacions li dispensen.

A més, des del Grup Municipal EUP-ERPV, creem que qualsevol regidor, independentment del grup polític al que pertanya pot representar al nostre municipi a qualsevol d’ aquestos òrgans, ja que a tots ens unix, al menys teòricament, la voluntat de treballar units pel bé dels ciutadans i de les ciutadanes del nostre poble.

  1. 5.       Adjudicació Parcel·la núm. 10 en C/ San Martí del Cementeri Municipal.

El Grup Municipal EUPV-ERPV va votar a favor sense fer ús de la paraula, per considerar que eixe punt feia referencia a una qüestió administrativa i mecànica, sense cap tipus de contingut polític.

  1. 6.       Subsanació deficiències Projecte Centre Cultural i Oci Juvenil

El Grup Municipal EUPV-ERPV no estava representat a l’ Ajuntament quan es va aprovar la primera versió d’ aquest projecte. En cas d’ haver-ho estat, haurien votat i en contra i, en conseqüència, va votar en contra esta vegada. Els motius son els que segueixen:

–          Aquest projecte ha suposat la destrucció d’ un element del patrimoni crevillentí, com és la Casa del Metge. EUPV-ERPV no legitimarà cap projecte que signifique destrucció del Patrimoni històric o cultural.

–          El Govern de dretes del PP actua sense un projecte de poble, amb projectes de nova construcció, en lloc d’ apostar per la rehabilitació i la reutilització del nostre patrimoni, com ocurreix  altres localitat, com Elx o Alcoi, que han fet d’ aquestos elements, dependències municipals i centres de serveis o culturals. Per tant, creem que el Centre Juvenil podria ubicar-se a un dels molts edificis històric que tenim.

–          La forma que té el projecte, impedeix que empreses crevillentines puguen optar a la participació, i per tant a donar feina als crevillentins, ja que aquest tipo d’ obres necessita empreses amb una determinada qualificació.