POSTURA EUPV-ERPV AL PLENARI DE JUNY

POSTURA EUPV-ERPV AL PLENARI DE JUNY

1. Moció del Grup Municipal EUPV-ERPV sobre la gestió de les vivendes propietats de bancs que han rebut ajudes de l’ Estat.

El G.M. EUPV-ERPV va presentar esta proposta per la difícil situació de moltes persones que estan sent obligades pels bancs a deixar les seues cases, com a conseqüència d’ unes clàusules hipotecàries abusives. Esta realitat contrasta amb la facilitat amb que els poder públics donen diners a les entitats financeres i als bancs, diners que es retallen a educació, sanitat i serveis públics, que es retallen, en definitiva, dels nostres drets. Malgrat eixes ajudes, els bancs continuen amb les seues pràctiques insolidàries.

Per esta situació d’ estafa social que es pretén disfressar de crisi, una crisi que té com a conseqüència un suposat excés de despesa social, fet que no és cert, ja que l’ Estat Espanyol es situa als últims llocs en despesa pública dels Estats de la Unió Europea.

Des d’ EUPV-ERPV, a més, considerem insuficient el Codi de Bones Pràctiques per als Bancs aprovat pel Govern del PP, ja que:

No canvia absolutament res.
Els bancs continuaran tenint l’última paraula a l’hora de decidir si tiren o no les persones de les seues cases.
Es tracta d’una mesura a la qual els bancs han pogut acollir-se voluntàriament i ho han fet ràpidament perquè no els suposa cap obligació.
Ajuda a netejar la imatge i fer creure que estan solucionant el problema.
Demana una sèrie de requisits que són pràcticament impossible i que només acomplixen el 10% dels qui estan patint esta situació, amb l’objectiu que els bancs augmenten els seus beneficis.
Este codi és un codi enganyós.

Per tot açò, el EUPV-ERPV va proposar al ple prendre les següents mesures:

Sol·licitar que las vivendes del stock immobiliari que guarden els bancs i caixes que han rebut diners públics passen a ser propietat de l’estat.
Que las vivendes nacionalitzades passen a ser gestionades pels ajuntaments per garantir el dret constitucional a la vivenda.
Que l’Ajuntament destine aquestes vivendes per al lloguer social, facilitant l’accés a la vivenda als joves i famílies que necessiten una llar.
Donar trasllat a les diferents associacions de veïns del municipi, als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i al President del Govern.

2. Iniciativa per adoptar polítiques de rescat a les persones i reclamar responsabilitats en la desfeta financera.

El G.M. EUPV-ERPV va votar SÍ a aquesta proposta, ja que considera que l’ actual situació de crisi que estem patint no és una situació inevitable, sino que és una situació que és fruit d’ una sèrie de mesures polítiques i econòmiques que té uns culpables clars i definits.

Estos culpables es troben a la Unió Europea, amb el Partit Popular Europeu, amb Angela Merkel al capdavant, i el President del Govern Espanyol que col·labora amb la seua política d’ austeritat que no ajudaran a sortir de la situació difícil que patim. Una política que ha obert el camí a la destrucció de l’ Estat del Benestar.

Però, malgrat això, els altres culpables, els banquers irresponsables, que han jugat amb els diners de tots, es veuen reforçats i no se’ls eixigeix que paguen per allò que han fet. I pitjor encara, el seu rescat per part d’ Europa, suposarà una sèrie de retallades que partarà l’ Estat Espanyol a una situació com la de Gr’ecia o Portual, o fins i tot, l’ Argentina del “corralito”.

Per tot açò, EUPV-ERPV donà suport a aquesta moció per ajudar a les persones i fer pagar als culpables, especialment, els banquers, la situació a la que ens han portat.

3. Moció conjunta EUPV-ERPV, PSOE I Compromís sobre la necessitat d’ un model plurilíngüe a les escoles.

Aquesta moció pretén rebutjar el model lingüístic impulsat des del Partit Popular, perquè no es basa en els resultats científics i filològics, sinó que pretén dirigir l’ educació des d’ un criteri específicament ideològic i dogmàtic.

EUPV-ERPV entén que amb la proposta de la Conselleria, els objectius que es segueixen son:

Degradar l’educació pública atacant els programes que funcionen, com és el cas de les ínies en valencià.
Contribuir al genocidi lingüístic i cultural del PV.

Per tant entenem que el model que vol implantar el PP no és adequat i per això hem participat en la moció demanant que la Conselleria d’ Educació rectifique i comence a treballar per una escola pública, de qualitat i en valencià.

4. Moció per al Foment de l’ economia local

El G.M. EUPV-ERPV va votar favorablement a la proposta del PSOE, que pretén dinamitzar l’ economia local potenciant la instalació d’ empreses a la nostra localitat.

El que resulta evident, segon EUPV-ERPV, és que el govern local del PP s’ ha caracteritzat per un absolut immobilisme en matèria de foment econòmic i de rellançament de la economia, sense una aposta clara de futur ni de quin model vol per a la nostra localitat.

Malgrat el vot favorable d’ EUPV-ERPV a esta proposta, la coalició d’ esquerres considera que son una sèrie de mesures insuficients ja que no modifica substancialment el model d’ economia i el model de les empreses, sempre pendents de la inversió privada i sense fomentar pràctiques empresarials alternatives com el cooperativisme o el paper clau de l’ administració local que en temps de crisi ha d’ actuar com a subjecte de dinamització econòmica, recuperant serveis públics que estan privatitzant, fomentant i ajudant a la modernització del nostre teixit industrial que fa anys era potent i competitiu, elaborar un pla estratègic per marcar les directrius bàsiques d’ actuació econòmica i crear nous focus de creació de riquesa, com per exemple amb l’ agricultura, acceptant la proposta que fa uns mesos presentà EUPV-ERPV sobre la creació d’un Banc de Terres.