POSTURA EUPV-ERPV PLENARI FEBRER 2012.

Ací deixem l’ explicació de les postures del Grup Municipal EUPV-ERPV a cada punt que es va tractar al Ple Ordinari de febrer de 2012.

BONIFICACIÓ TAXA LLICÈNCIA D’OBRES CONSELLERIA CONSTRUCCIÓ GIMNÀS CP FRANCESC CANDELA

No estem en contra que l’Ajuntament ajude a administracions com la Conselleria d’Educació amb la finalitat de perdonar parcialment la taxa de la llicència d’obres en la construcció del Gimnàs del col·legi Francesc Candela.

Esta ajuda relacionada amb les taxes municipals que ix beneficiada en este cas la conselleria, la podríem fer extensible, amb la finalitat de fomentar l’ocupació des de l’administració municipal, a aquelles persones emprenedores que, per exemple, volen obrir un establiment. D’esta manera facilitem i fomentem el treball autònom.

No estem per ajudar al 100% d’esta taxa per diversos motius:

Amb el dèficit que té este ajuntament en prestació de serveis, estos diners els hauríem pogut invertit en oferir servicis que milloren la qualitat de vida dels cevillentins i de les crevillentines.
Els ajuntaments estem tenint un problema important en el seu finançament. No estem per perdonar al 100% taxes municipals.
No podem ajudar a una administració que no ha fet els deures. El govern del PP ha malgastat els diners, ha saquejat les arques del País Valencià i ara els perdonem la llicència d’obres en la construcció del gimnàs.

PER QUÈ L’AJUNTAMENT GOVERNAT PER LA DRETA PUJA LES TAXES I ELS IMPOSTOS ALS CIUTADANS I PERDONA LA TAXA DE ÑA LLICÈNCIA D’OBRES ALA CONSELLERIA?

MOCIÓ CONDEMNA PER LA BRUTALITAT POLICIAL ALS ESTUDIANTS DE L’IES LLUÍS VIVES

En esta moció presentada pel grup municipal l’Esquerra EUPV-ERPV, demanem que l’Ajuntament done suport a les mobilitzacions estudiantils i faça costat als moviments sindicals estudiantils.

També demanem que l’Ajuntament de Crevillent manifeste la seua condemna i repulsa a l’acció policial i la dimissió de la Delegada de Govern Paula Sánchez de León com a responsable de tots els fets desagradables ocorreguts.

Ell PP decideix no condemnar l’ús de la violència, amb la qual cosa responem que és totalment lògica la seua postura si veiem quina és l’herència ideològica que practica el govern de la dreta del PP:

– El PP va donar suport a una guerra il·legal com la d’Iraq que va suposar milers de morts i un cost terrible per al país ocupat.

– En esta guerra, el periodista José Couso va ser assassinat per l’exèrcit nord-americà. El president Jose Maria Aznar en aquells moments, es va negar a condemnar la mort del periodista.

– Fins fa quatre dies, Fraga era president d’honor del PP. Fraga participà activament de la pena de mort i, en conseqüència, de l’assassinat de Julián Grimau. A més, Fraga fou ministre responsable de les forces de l’ordre quan els assassinats de Vitòria el 3 de març de 1976 on van haver-hi cinc morts i més de cent ferits.

– El Partit Popular no ha condemnat mai explícitament els 40 anys del franquisme. Sabíem que el govern de la dreta no condemnaria uns fets com els de València que ells mateixa en són els responsables.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PARTIT SOCIALISTA SOBRE L’ AUGMENT GENERALITZAT DE L’ IVA A TOTS ELS MUNICIPIS DE L’ESTAT

El vot del Grup Municipal EUPV-ERPV va ser favorable. Aquesta moció pretenia, en essència, demanar al Govern Central la retirada del Decret de Gener que imposava de forma generalitzada un augment de l’ IBI a tots els Municipis de l’ Estat Espanyol, tenint com a conseqüència un augment del 10% al nostre municipi.

La postura inicial era la abstenir-se ja que el nostre Grup considerava que les propostes sobre aquest tema eren poc profundes i no anaven a l’ arrel del problema, que al cap i a la fi, és la necessitat d’un finançament just i suficient per a les administracions locals. Per tant, EUPV-ERPV va condicionar el seu vot a la inclusió d’ una sèrie d’ acords, que s’ afegirien als que proposava el Partit Socialista. Aquestes propostes que reivindicava el nostre grup eren:

– Acabar amb la bonificació de l’ Església que exonera a aquesta institució de pagar l’ IBI corresponent a totes les propietats immobles que posseeix.

– Exigir a l’ administració central una nova llei de finançament local, assumint les reivindicacions de la FVMP i de la FEMP, passant del 15% al 30% la participació total dels ingressos de l’ Estat.

– Elaboració d’ una nova llei de Govern Local, que establisca una definició clara de quines son les competències de l’ administració local.

Davant aquestes propostes, el Partit Socialista va al·legar que no podia fer-se en aquell mateix moment, però prometien estudiar-ho en comú amb el nostre grup.

Per tant, el Grup Municipal EUPV-ERPV va votar a favor d’ aquesta moció.

MOCIÓ PRESENTADA CONJUNTAMENT PER EUPV-ERPV I COMPROMÍS SOBRE LES RETALLADES DEL GOVERN VALENCIÀ

Els Grups Municipals EUPV-ERPV I Compromís per Crevillent presentaren una moció conjuntament sobre que demanava que l ‘Ajuntament exigirà al Govern Valencià la retirada del Decret que imposava dures retallades econòmiques als sectors de l’ educació i la sanitat publiques.

Les argumentacions en defensa d’ esta moció contra les retallades foren les següents:

– Les retallades en matèries com educació i sanitat afecten sobretot a les rendes més baixes, als treballadors i a les treballadores, trencant la cohesió social i augment els risc d’ exclusió social de mols sectors socials.

– Trenca amb el dret a uns serveis bàsics de qualitat i amb la igualtat d’ oportunitats, ja que potenciarà la privatització dels serveis que haurien ser públics, permitint l’ accés a serveis de qualitat a aquells que puguen pagar.

– El Govern de la dreta valenciana deuria de retallar en despeses superficials que no afecten als drets bàsics dels ciutadans, com per exemple l’ aeroport sense avions de Castelló, la Fórmula 1 en València o l’ América Cups d’ Alacant, o l’ obelisc de Crevillent.

– El camí per acabar amb el déficit estructural que pateix el País Valencià és garantitzar per part de l’ Estat Espanyol un finançament just, la lluita contra el fru fiscal i l’ economia submergida, perseguir la corrupció i apostar per un sistema fiscal que garantisca que els que més tenen, més paguen.

MOCIONS PRESENTADES PEL PARTIT POPULAR RELACIONADES AMB EL CAMP VALENCIÀ

a. Moció sobre les gelades de febrer.

Des del grup municipal l’Esquerra: EUPV-ERPV, esta moció ha de contemplar el que realment han demanat els llauradors valencians:

– Que la conselleria extreme les inspeccions de la fruita que ix als mercats.

– Que la fruita danyada siga destruïda a fi d’impedir la seua eixida als mercats.

– Ha d’exigir la duresa de les administracions cap a aquells operadors comercials que amb la finalitat d’obtenir un benefici ràpid i propi, envíen productes gelats als mercats provocant pèrdues al conjunt del sector.

– Hauria de mostra la preocupació de la vertadera demanda dels llauradors: POTENCIAR, FACILITAR I ABARATIR l’assegurança i apostar per fer una assegurança única de renda, és a dir, que ho cobrisca tot i que garantisca la renda dels llaurador.

– Per què el govern valencià encara no ha pagat les ajudes als llauradors per les pedregades de fa uns anys?

Entenem que esta moció el que pretén és fer vore la part sensible del PP en uns moments de retallades i d’atac als drets dels treballadors i de les treballadores. Per tant, estem davant d’una moció trampa. Una moció trampa ja que si en realitat volen solucionar els problemes del camp valencià, es posarien a treballar perquè governen a Crevillent, a València i a Madrid.

Votem en contra

Moció en suport als productes cítrics.

Estem a favor de la moció presentada pel Partit Popular perquè l’entrada de productes agrícoles del Marroc pot suposar una competència deslleial per al camp valencià. I així ho hem demostrat quan els grups parlamentaris propis a Europa han votat íntegrament en contra d’esta decisió. No podem dir el mateix ni dels grup socialista europeu ni del grup popular europeu que han demostrat que tenen poca influència dins dels seues respectius grups europeus.

Però entenem que el Partit Popular té una doble moral ja que en l’any 2000 defensava l’acord amb el Marroc amb el mateix ministre d’Agricultura que tenim ara: el senyor Cañete que aleshores ja deia que l’augment de les importacions agrícoles del Marroc no posava en perill al sector, és a dir, que es mostrava a favor de l’acord. En què quedem?