POSTURA EUPV-ERPV PLENARI GENER

Ací podeu vore els motius de les postures del Grup Municipal EUPV-ERPV als diferents punts del Ple de la Corporació del més de Gener.

 

  1. Ratificació Decret núm. 59/12, de 25 de gener, autoritzant a la Generalitat Valenciana per la gestió i execució de les obres del Centre Cultural i de Oci Juvenil.

El Grup Municipal EUPV-ERPV va ser NO a aquesta ratificació, amb coherència amb el vot negatiu que un mes abans va emetre aquest grup. Els motius són els següents:

–          Ens oposem al model especulador del PP. Deixar caure el nostre patrimoni arquitectònic històric per construir edificis nous que no guarden relació ni s’ integren al seu entorn.

–          Aquest model de nova construcción requereix unes empreses amb unes característiques determinades,  de les quals no existeix cap a Crevillent. Per tant, si es feren treballs de manteniment, sense necesitat d’ aquestos requeriments, l’ Ajuntament de Crevillent podria contractar empreses locals o fer contractació directa de treballadors.

–          Apostem per una xarxa de centres culturals i juvenils propers als barris. És dir, apostem per la creació de centres polivalents, disseminats pels diferents barris de Crevillent, sense ser necessari la construcció d’ un megaprojecte que dubtem tinga un funcionament de qualitat.

 2.  Aprovació projecte i sol·licitud de pròrroga del Pla d’Insatal·lacions Esportives 2007-2012. Ciutat Esportiva Nord

El govern municipal prepara un projecte per a la Ciutat Esportiva Nord de 2’5 milions d’euros dels quals  ens subvencionen 600.000 euros. La resta, és a dir, 1’9 milions d’euros els ha de pagar el mateix ajuntament. Com que l’equip de govern, lògicament, no vol perdre la subvenció, porta a plenari la sol·licitud de pròrroga amb la intenció  que en d’aquí a dos anys es porte a terme el projecte.

Entenem que si hi haguera hagut un manteniment de les instal·lacions esportives de la zona esportiva nord, ara no estaríem en un clar exemple de com no s’ha de gestionar allò públic.

El no manteniment a la llarga ix molt car i ara el megaprojecte de la Ciutat Esportiva Nord ha sigut com un suflé. S’ha desunflat i ha demostrat que estem en un govern que té una clara falta de previsió perquè no pot pagar els quasi dos milions d’euros que ha d’aportar. Les dues preguntes que no ens va contestar, com de costum, el sr. Asensio van ser les següents:

  1. D’aquí a dos anys el govern municipal podrà asumir el 1.900.000 euros?
  2. Com un govern que pressumeix de bona gestió, va plantejar  un projecvte que al cap dels anys no ha pogut asumir?

 3.       Resolució d’ al·legacions i aprovació definitiva de l’ Ordenança Municipal Reguladora d’ Instal·lació i funcionament d’ infraestructures radioelèctriques.

Aquesta proposta va ser aprovada per unanimitat. El Grup EUPV-ERPV va votar favorablement, ja que considera que, si bé no és una ordenança que satisfaci les seues preocupacions, és necessari comptar amb una ordenança que regule i done cobertura legal a la instal·lació d’ antenes per telefonia mòbil.

4.       Resolució d’ al·legacions i aprovació definitiva dels Estatuts del Consell Municipal d’ Esports

El Grup Municipal EUPV-ERPV va votar NO. Els motius son els següents:

–          Creiem que els esportistes han de tondre autonomia en la gestió dels seus assumptes, i no actuar únicament com a consell consultiu, si no ser un Patronat amb totes les competències que d’ això se’n deriven.

–          El funcionament de l’ anterior Patronat Municipal d’ Esports no era exemplar, amb opacitats i enxufismes. Eixa deficiència, però, és donava perqué a la pràctica actuava com a Consell Consultiu, sense ajustar-se a la seua configuració de dret.

–          Quan els esportistes votaren a favor del canvi jurídic de Patronat a Consell ho feren baix amenaces vetlades, per part del goven del PP, de que s i no s’ aprovava aquest canvi, les subvencions es retardarien.

–          Per tant, EUPV-ERPV demana que el Patronat Municipal d’ Esports siga la forma en la que els esportistes s’ organitzen, mantenint autonomia i control dels seus recursos, la qual cosa milloraria la transparència i la qualitat democràtica.

5. Aprovació del projecte del parc urbà sector R-10 (El Pinar)

Votem en contra d’esta proposta perquè la nostra postura i la Urbanització El Pinar són irreconciliables.

Aquest és l’exemple de la mala gestió en majúscules: El Pinar. Este és el model que ens ha dut:

  1. Més crisi.
  2. Pitjors condicions laborals.
  3. Més atur.
  4. Este model és en part responsable de carregar-se el sistema productuctiu tradicional crevillentí i, per tant, valencià.
  5. És el model de “pa per a hui i fam per a demà”. I la fam ja la tenim aquí.

Un exemple de mala gestió que ens ha fet a tots més pobres i que ha fet enriquir-se a uns pocs, entre els quals els professionals de la política.

Ens preguntem quina necessitat tenia i té Crevillent de fer esta megaurbanització, quan hi ha uns quants informes que desaconsellaven totalment la seua construcció.

Ens preguntem també per què el sr. Asencio  va insistir tant en la construcció d’esta urbanització. Pensem que l’equip de govern haguera pogut gastar les seues energies en potenciar el treball a nivell municipal en comptes d’invertir en misèria.

Si ens centrem en l’aprovació del projecte del Parc Urbà del sector R-10:

–          En primer lloc, el Residencial El Pinar és privat, perquè en teoria no és d’accés lliure per a tothom, per tant, és un regal que li fa este ajuntament al promotor. Per què? A canvi de què?

–          Amb eixe terreny, l’ajuntament pot fer el que estime oportú, i el més oportú és que repercutisca favorablement per al poble, no per a una zona residencial privada. Inclús si no férem res, tindríem uns béns patrimonials que ens podrien servir d’avals.

–          Al nostre entendre, la forma de gestionar tot això és sinònim de mala gestió, poca serietat i molt poca rigorositat. Una gestió que només afavoreix el promotor. Com si li deguérem alguna cosa…

6. Informe de la Tresoreria Municipal sobre el compliment dels terminis per al pagament d’obligacions 3r Trimestre 2011.

L’alcalde de Crevillent explica que l’Ajuntament és un ajuntament modèlic perquè fa una bona gestió ja que té superávit. Des de la coalició, ens preguntem si pagar als proveïdors als 39 dies de mitjana, ens permet:

i.  Tenir una piscina municipal per a l’estiu.

ii.  Tenir una escola infantil municipal per a les nostres xiquetes i xiquets.

iii.  Tenir unes instal·lacions esportives més accesibles i/o gratuïtes.

iv.  Tenir una oferta cultural de qualitat.

v.  Tenir un teatre.

vi.  Tenir uns carrers en condicions lliure de les    cagarrades dels gossos.

vii.  Tenir uns parcs en condicions, com per exemple, el parc municipal que presenta un estat lamentable.

viii.  Tenir un centre històric del qual puguem sentir-nos  orgullosos.

ix.  Tenir els crevillentins i crevillentines una millor qualitat de vida.

x.  Tenir un millor un accés a l’habitatge.

xi.  Generar més llocs de treball.

Quan l’acció política són els diners, som si estiguérem davant d’una empresa privada és que cal clarificar cpnceptes. L’empresa pública ha de tenir un benefici públic.

L’empresa privada ha de tenir un benefici privat. Si això es gestiona com si fóra una empresa privada, no estem davant d’un alcalde, estem davant d’un comptable.

Quan es gestiona com si fora una empresa privada, trobem casos com el de la demolició de l’antiga fàbrica Imperial. Oblidem que l’amiant és un element tòxic per estalviar diners, ja que el fet de seguir la normativa de la retirada de l’amiant és més cara.

Tenim superàvit a compte de tenir un poble sense perspectives, sense futur, sense una millor qualitat de vida per a la gent del poble.