RESUM DE LES INTERVENCIONS DEL GRUP POLÍTIC: L’ESQUERRA (EUPV-ERPV) EN EL PLENARI DE NOVEMBRE

En la nostra primera intervenció vam voler recordar i lamentar la mort d’ Enrique Cerdán Tato, incansable lluitador per les llibertats i la justícia social, i de Miquel Barceló, historiador que va posar en valor la Font Antiga de Crevillent amb el seus estudis sobre el qanat que van tenir ressò internacional. El nostre pesar i sentit homenatge des del plenari municipal.

– Aprovació de l’expedient de contractació per al manteniment de zones enjardinades

Votem en contra de l’aprovació d’aquest expedient de contractació perquè no correspon al nostre model de gestionar les coses. La nostra proposta és la municipalització d’aquestos serveis perquè la entenem i sabem més barata i transparent. Un model públic està basat en la igualtat d’oportunitats, és més democràtic i ens permetria gestionar el poble d’acord amb les necessitats. És a dir, crear nous llocs de treball i ser sobirans en els diners que ens puguen costar aquestos serveis. La gestió directa és més econòmica perquè ens estalviaríem el 21% d’IVA més el benefici industrial que s’emporta l’empresa. De la mateixa manera les negociacions a la baixa amb empreses privades només que les paguen els treballadors. Esta gestió privatitzadora vol lligar-nos de mans perquè signa un contracte de quatre anys amb l’empresa amb possibilitat d’una pròrroga de dos més. Si fem comptes ens podríem estalviar en tots estos anys una quantitat aproximada de 463.000 euros que van a parar ara en pagament d’impostos i a una empresa privada. Per comparar en que gasta este govern els diners, la despesa de tenir una escoleta infantil de 0-3 anys és de 82.000 a l’any. En Asp ja apliquen este model de municipalització i estalvi. Estem radicalment en contra d’aquesta herència que vol deixar el PP als futurs governs de Crevillent. Per últim ens pareix ridícul com en un plec de contractació de jardineria sí apareix en compte el criteri mediambiental, mentre que en el plec de contractació de residus no apareixia, cosa que demostra com este govern improvisa de mala manera.

– Designació de Lletrat en procediment contra l’acord de plec de contractació de residus

Després d’avisar a este govern de la irregularitat del plec de contractació per a la gestió de residus, on ja diguérem que atacava a la lliure concurrència perquè es feia a mida de l’empresa Abornasa, ara l’Ajuntament ha de designar un lletrat per anar a judici ja que altra empresa de gestió de residus ha denunciat el plec de contractació. Ens sorprenen les declaracions del senyor César A. Asencio perquè després d’ignorar els nostres avisos, ara ens veiem de nou abocats a altra aventura judicial a les que ens té ja acostumats el alcalde d’esta vil·la. Ens remetem a les nostres declaracions públiques, on ja vam dir que donar un valor desproporcionat a estar entre 3 i 10 km del centre urbà, quan només una empresa reunia aquestes condicions, ens portaria problemes.

– Reclamació de responsabilitat patrimonial a la Generalitat per les expropiacions de Ronda Sud.

En aquest punt l’alcalde intenta passar la responsabilitat de les expropiacions per als col·legis de Ronda Sud a la Generalitat Valenciana. Per no fer les expropiacions com tocava, ara un tribunal obliga a l’Ajuntament a indemnitzar amb 5 milions d’euros aproximadament als amos dels terrenys que es van pagar per baix del cost que pertocava. Una decisió del govern del senyor Asencio que ara paga car tot el poble. Ens pareix ridícul el fet de que després de donar-se-les durant anys de gran gestor i de defensar la seua posició en este succés, ara amb una gran dosi de cinisme vol tirar les responsabilitat i les culpes a la Generalitat. La qüestió és desviar l’atenció encara que siga culpant un ent on també governa el PP, tot perquè la seua imatge no es veja salpicada com a principal culpable de que Crevillent haja de pagar milions d’euros per la seua gestió. Si els haguera de pagar de la seua butxaca segur que no haguera estat tant irreflexiu, per tant no donem suport, i esperem demane perdó als conciutadans de Crevillent.

– Expedients extrajudicials de crèdit

Seguim sense donar suport als expedients extrajudicials, són partides que hem de pagar que estan fora d’un contracte normal. Estes seguixen sent a empreses que ja coneixem com Jarditec, Abornasa… li recriminem la desregularització que hi ha a l’Ajuntament, no entenem com pot dir que no hi ha res irregular si en els últims plenaris estan intentant fer contractes nous per a totes estes empreses. En aquestos dos anys que portem com a grup municipal a l’Ajuntament no entenem com fins ara no s’havia posat en marxa estes regularitzacions que venen de molts anys enrere. Ens preguntem a compte de què s’ha mantingut esta manera d’actuar durant tants anys que facilita la malversació.

– Moció de l’Esquerra: EUPV-ERPV “Declaració de nul·litat del contracte de servici d’aigua potable amb Aquagest”

La moció proposa que a més de declarar nul aquest contracte s’inicien de forma urgent els tràmits per procedir a una nova concessió d’ acord amb la legalitat o trobar fórmules perquè aquest servei siga ofertat directament per l’ administració pública. Els motius segons els quals EUPV-ERPV demana aquesta nul·litat son les pròrrogues i modificacions del contracte entre l’ empresa i l’ Ajuntament que s’ han realitzat des que es va signar l’ any 1998. Aquestes modificacions es van realitzar el 25 d’ octubre del 2000 i el 10 de novembre de 2003. L’ aprovació de la primera d’ estes modificacions va significar augmentar la vigència del contracte a 22 anys, fruit d’afegir una primera pròrroga de 10 anys als 12 que encara restaven del contracte per 15 anys signat el 1998.

La segona modificació, l’ any 2003, canviava les condicions de finançament i compensació pel finançament del Pla Director, per la qual s’ampliava novament el contracte fins l’ any 2042.

Des d’ EUPV-ERPV remarquem que en relació amb aquestos tipus d’ operacions existeix doctrina i jurisprudència que resulta d’ aplicació a aquestes pròrrogues entre Aquagest i l’ Ajuntament de Creviilent, com és el cas dels dictàmens del Consell Jurídic de la Regió de Múrcia, o la recent resolució per a l’Ajuntament d’Alcanyís on els jutjats han declarat nul el contracte amb Aquagest. Considerem que un bé públic com l’aigua no pot estar en mans privades fins a l’any 2042, perquè la gestió ha de ser pública i revisada per les institucions públiques de manera que quan els veïns tinguen problemes es vegen emparats pel seu ajuntament i no per una empresa privada que a hores d’ara per exemple amb la qüestió d’avaries de comptadors s’ha convertit en jutge i part.

La resta de partits de l’oposició van donar suport a la nostra moció, que no va eixir endavant per els vots en contra del Partit Popular, tot i això seguirem lluitant en aquest front.

– Moció de PSOE: “Modificació del reglament de servici d’aigua potable”

En aquest cas no vam poder donar suport a la moció presentada pel Partit Socialista on es demanava que no fora tan fàcil el tall d’aigua a les famílies més necessitades, amb esmenes del PP també acceptades, ja que la nostra postura és defensar el principi de capacitat de pagament on hauria de veure’s recollida la gratuïtat de l’aigua per a totes les famílies en emergència social on entrés un mínim de m3 als quals tota unitat familiar tindria dret.

Los comentarios están cerrados.